Institutionen för
Moderna språk
Bild Umeå universitet

Institutionen för moderna språk har upphört. Dess ämnen hör från och med årsskiftet organisatoriskt till den nya Institutionen för språkstudier


 
Navigera på www.umu.se

 Umeå universitet
Humanistiska fakulteten
Språkstudier
 
  Verksamhetsområden:
Engelska
Finska
Franska
Ryska
Spanska
Tyska
Språkcentrum
 
 

Linje
Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
Ansvarig för sidan: Görel Sandström
Postadress: 901 87 Umeå
Telefon (växel): 090–786 50 00
Fax: 090 – 786 60 23